Weź udział w konkursie!

Z radością informujemy, że w Roku Kanału Bydgoskiego, że Zespołowi Szkół Spożywczych został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy na przedsięwzięcie artystyczne pt. „Rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego”. 

W ramach grantu został ogłoszony konkurs „Rola Kanału Bydgoskiego w żegludze śródlądowej Bydgoszczy”. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia, film lub inna forma plastyczna. Prace powinny zostać wykonane na obszarze Bydgoszczy i jej okolic związanych z Kanałem Bydgoskim lub na jego temat. Zapraszamy do nadsyłania  prac, które będą oceniane w czterech kategoriach:

  1. Kanał Bydgoski okiem fotografa - dowolna technika fotografii,
  2. Piękny rejs - fotografia lub rysunek,
  3. Infrastruktura Kanału Bydgoskiego - fotografia lub inna forma plastyczna,
  4. Kanał Bydgoski lustrem miasta - krótki film.

Bydgoskie Granty Oświatowe są częścią Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020. Stanowią formę wsparcia finansowego dla inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych. Dla naszej szkoły jest to przedsięwzięcie o dwojakiej naturze. Poza warstwą artystyczną, którą doceniła komisja dla nas stanowi bardzo wymierne działania w postaci promocji funkcji wody w przemyśle, handlu i usługach. Prowadząc kształcenie w zakresie produkcji spożywczej (technik technologii żywności), logistyki (technik logistyk) oraz spedycji (technik spedytor) doceniamy komercyjne zastosowanie transportu śródlądowego, będącego krwiobiegiem dla łańcuchów dostaw gospodarek europejskich i światowych. 

Zapoznaj się z regulaminem konkursu - Weź w nim udział! 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers